Gelukkig zijn, kun je dat leren?

Heb jij ook wel eens het gevoel dat:

  • Het leven je te druk is?
  • Je soms overspoeld dreigt te raken?
  • Je moeite hebt met balans te vinden?
  • Je te weinig voldoening in je leven ervaart?
  • Je vaker motivatie en inspiratie mist?
  • Je moeite hebt gewoontes te veranderen?
  • Je meer geluk en welbevinden zou willen ervaren?
  • Je behoefte hebt aan tijd voor reflectie?
  • er meer is…